BedrijfsfotografieBedrijfsfotografie PortretfotografiePortretfotografie ExpositiesExposities BoekenBoeken

Een brug tussen twee culturen

Als mensen elkaars cultuur beter zouden kennen, zouden er veel problemen voorkomen kunnen worden. Met mijn foto's probeer ik hier een bijdrage aan te leveren. Fotografie is een taal in beelden die de meeste mensen makkelijker kunnen begrijpen.

Ik ben geboren in Iran en heb daar mijn vroege jeugd doorgebracht. Ook woonde ik tien jaar in Turkije, alvorens zeventien jaar geleden naar Nederland te verhuizen. Fotografie was voor mij altijd al een droom, en eenmaal in Nederland, ben ik gaan studeren aan de fotovakschool en behaalde mijn diploma met als specialiteit portret en reclamefotografie. Ik werk nu als fotograaf bij FEI Company en werk daarnaast als freelance fotograaf. Ik heb plezier in het fotograferen en maak mijn foto's met de grootste zorg.

Ik heb in de Oosterse cultuur geleefd en leef nu in de Westerse cultuur. Ik begrijp beide culturen en probeer met mijn foto's de belangrijke aspecten van beide culturen te laten zien. Met mijn foto's probeer ik deuren te openen die voor anderen gesloten blijven. De niet zo voor de hand liggende cultuurverschillen worden in beeld gebracht.

In 2003 heb ik de Aurora Award van Vluchtelingen Organisaties Nederland voor mijn werk als fotograaf ontvangen.
 

ENGLISH - A bridge between two cultures

If people would get to know each other's culture better, many problems could be prevented. With my photographs I try to contribute to this better understanding. Photography is a language in images and easier to understand for most people.

I was born in Iran and I spent my early childhood there. After having lived in Turkey for ten years, I came to the Netherlands in 1990. Photography has always been my dream and, once in the Netherlands, I took up my studies at the academy of photography and graduated with a specialization in portrait and advertising photography. At present I work as a photographer for FEI Company and as a freelancer. I love my work and I take my photographs with great care.

I have lived in the oriental culture and I am living in the western culture now, so I understand both sides and with my photos I try to show the significant aspects of both cultures. With my photos I try to open doors that remain closed for others. The not so obvious cultural differences are being shown.

In 2003, I received the Aurora Award from Vluchtelingen-Organisaties Nederland (VON) (Refugee Organizations Netherlands) for my work as a photographer.
Website by Tomston
lock